Nieuwe Doelen

Thomas Elsaesser and Karel Dibbets (eds), Nieuwe Doelen: vijf voorbeelden van film- en televisieweten­schap (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1991) 70 pp.

book cover