Hollywood op straat

Thomas Elsaesser (ed.),  Hollywood op straat (Amsterdam: Vossius Press, 2000), 267 pp.

book coverAn introduction to film and TV studies highlighting different aspects of today's media landscape. (in Dutch)

 

Sinds de jaren negentig lijkt film populairder dan ooit. Op alle mogelijke manieren worden films onder de aandacht van het publiek gebracht, dat massaal de bioscoop heeft herontdekt. Deze explosieve groei in de belangstelling voor film was een aantal jaren geleden nauwelijks voorspelbaar. Vooral de Hollywood-cinema was nagenoeg dood verklaard. Van dit negatieve beeld van Hollywood-films als 'puur vermaak en zelfbedrog', lijkt anno 2000 niets meer te bestaan. Hoe valt te verklaren dat mensen tegenwoordig in de rij staan om deze films te zien?

Met het opwerpen van onder andere de vraag welke plaats cinema in onze door media verzadigde samenleving inneemt, wil dit boek de lezer laten kennismaken met enkele uitgangspunten van de filmwetenschap als academische discipline en met een aantal problemen waarmee ze zichzelf vandaag de dag geconfronteerd ziet.

De bijdragen aan dit boek zijn geschreven door leden van de wetenschappelijke staf van de leerstoelgroep Film- en televisiewetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, met het doel een introductie te geven van film- en televisiestudies. In plaats van de lezer te confronteren met specialistisch jargon en technische vaktermen, is deze inleiding gebaseerd op specifieke voorbeelden en case studies die betrekking hebben op het Nederlandse medialandschap.

{backbutton}