Metropolis

Thomas Elsaesser, Metropolis (Prague: Casablanca, 2007)

Book coverDetailní studie proslulého znalce raného německého filmu Thomase Elsaessera o nejdiskutovanějším snímku Fritze Langa „Metropolis". Autor zde zkoumá okolnosti vzniku a osudy tohoto německého sci-fi velkofilmu, který se měl vyrovnat hollywoodským produkcím. Snímek však nenaplnil očekávání producentů, po premiéře byl stažen a přestříhán. Vzniklo několik různých verzí, které se navzájem liší. Na závěr autor analyzuje jednotlivé scény a pokouší se o jejich interpretaci. Knihu doprovází přibližně 50 fotoilustrací.

 

Read more: Metropolis

Thomas Elsaesser • Reguliersgracht 20 • 1017 LR Amsterdam, The Netherlands • Email: elsaesser@uva.nl
Copyright © 2013, Thomas Elsaesser